Hizmetler

Konteyner Hizmetleri

Konteyner Tahliye/Yükleme Hizmeti
• Rıhtımlarımızda konteyner gemisi tahliye/yüklemesi yapılması
• CFS hizmetleri (İç Yükleme, İç boşaltma, Tam Tespit/Muayene)
• Mevcut terminal içinde oluşturulan CFS sahasında, müşterilerin yük ile ilgili farklı hizmet taleplerinin karşılanması
• CFS sahalarında talebe bağlı sistem uygulanmakta olup, bu yöntem ile konteynerin planlanan zamanda işleme alınmasının sağlanması

Konteyner Ardiye Hizmeti
• Gümrüklü sahalarda konteyner ardiye hizmetlerinin sağlanması
• Kesintisiz kamera sistemleri ile istif sahalarının 7/24 gözetim altında tutulması
• Dünya standartlarında aydınlatma ve güvenlik sistemleri

Reefer Konteyner Hizmetleri
• Reefer konteynerin elektriğe bağlanması
• İç sıcaklığın takip edilmesi

Konteyner Terminal Hizmetleri
365 gün 24 saat her türlü konteyner terminal hizmetleri verilmesi
• Sahada depolanan konteynerler için hızlı aktarma, yükleme ve boşaltma hizmetlerinin sağlanması
Konteyner Lashing Hizmetleri (Yükün Bağlanması/Çözülmesi, Konteyner Kilitlerinin Bağlanması/Çözülmesi)
• Gemi ya da acente talebiyle, gemi üzerinde, tahliye ve yükleme öncesi - sonrasında lashing/unlashing hizmetleri
• İç dolum yapılan konteynerler için yükün alıcıya hasar oluşmadan teslim edilebilmesi için CTU Kod kapsamında yük sabitleme hizmeti