İnsan Kaynakları

İ.K. Politikamız

Cey Holding Toplam
Çalışan Sayısı

1.047

Toplam Beyaz Yaka
Çalışan Sayısı

134

Toplam Mavi Yaka
Çalışan Sayısı

913

Kadın Çalışan Oranı
*Beyaz Yaka Arasında

% 36*
CEY Holding olarak gücümüzü, vizyon ve misyonumuzu destekleyecek, sorumluluk sahibi, özgüvenli, yeniliklere açık, katma değer üreten, kaliteli hizmete inanan, çevreye duyarlı insan kaynağımızdan alıyoruz.

Hedefimiz sahip olduğumuz kaliteli insan kaynağımızı geliştirmek, yenilerini bünyemize katmaktır.

• Çalışanlarımızın sahip olduğu nitelikler ile yükleneceği görev arasında yakın bir uyum olmasına; her görevin analiz edilerek tanımlanmasına, yetki ve sorumlulukların önceden belirlenmesine özen gösterilir.

• Çalışanlarımızın, görevlerinin özelliğine, yaptıkları işlerin kurumsal değerine, görevin içerdiği yetki ve sorumluluklara göre yapılan iş değerlendirmesi ve pazar şartları ile ekonomik göstergeler ölçüsünde ücretlendirilmesi ilkesine uyulur.

• Çalışanlarımız, önceden verilecek hedeflere göre yönlendirilirler. Hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği esas alınarak, görevleri ve sahip olmaları beklenen kurumsal yetkinliklerdeki başarıları somut ölçütler içinde değerlendirilir.

• Yönetim kademelerine yükselmelerde ve açık kadroların doldurulmasında önceliğin, kariyer planlaması, yedekleme modelimiz ve performans sonuçları çerçevesinde, kendi sistemlerimiz içinde çalışanlara verilmesi esasına uyulur.

• Bu temel politikaların uygulanmasında insan kaynaklarımızın sürekli motive edilmesi, mesleki gelişiminin sağlanması ve özlük haklarının korunması vazgeçilmez ilkelerdir.

• Yöneticilerin başarısı, kuruma sağladıkları yönetsel üst düzey katma değerin yanında, birlikte çalıştığı insanlara ayırdığı zaman, İnsan Kaynakları ilke ve prensiplerine gösterdiği uyum ve yönetmeliklerin uygulanmasına olan katkıları ile de ölçülür.

• Yönetici ve birlikte çalıştığı kişiler arasındaki ilişkilerde açıklık ve dürüstlük en önem verdiğimiz noktalardan biridir. Yönlendirmeler ve değerlendirmeler, tamamen yapılan işe yönelik olup kesinlikle kişiyi hedef alamaz.

• Çalışanlarımız, her ne konuda olursa olsun düzeyli ve seviyeli bir iletişim içinde olmayı, iş ortamında genel saygı ve ahlak değerlerine uyumlu davranmayı ve asıl görevleri olmasa bile birbirlerine yardımcı olmayı ilke edinmişlerdir.

• Şirket ve çalışanlar arası karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı bir bağ, verimliliği yüksek çalışanların oluşturduğu uyumlu bir çalışma ortamı, düzenli performans bilgilendirmeleri, tüm personele mevcut durum ve uygulamalar çerçevesinde eşit ve adil davranılmasının sağlanması, önemli prensiplerimizdendir.


  CEY HOLDİNG Ailesi;

  Başladığı işi sonuçlandıran,
  Planlamanın önemine inanan,
  Dinlemenin iletişimdeki değerini özümsemiş,
  Bir işe başlamadan analiz edilmesinin gerekliliğini bilen,
  Kararlı ve başarıya odaklı,
  Başarılı olduğu / olabileceği işlere yönlendirilmeyi arzulayan,
  Bilimsel yaklaşımlara, bilgi ve deneyime saygılı,
  Zaman kaybından hoşlanmayan,
  Açık – net – şeffaf bilgi paylaşımı ve iletişim yanlısı,
  Yaratıcılığın süreçlere katkısını yadsımayan,
  Topluma ve çevreye saygılı,
  Kalite ve sosyal sorumluluk bilincine sahip,
  İşbirliği ve ekip çalışmasının bireysel enerjiyi sinerjiye dönüştürecek bir başarı anahtarı olduğunu düşünen takım üyelerinden oluşmaktadır.