Kurumsal

Liman Biyografisi

CEYPORT TAŞUCU LİMANI VE ÇEVRESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ
Özelleştirmeye konu Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahası, Türkiye Selülöz ve Kağıt Fabrikası’na (SEKA) ait işletmelerden biri olarak 1984 yılında faaliyete geçen “SEKA Akdeniz İşletmesi Kağıt Fabrikası” bünyesinde faaliyet göstermiş, 2003 yılından itibaren faaliyetine ara verilmiş ve kağıt fabrikası olarak yapılan özelleştirme çalışmalarından olumlu sonuç alınamamıştır.

Bilahare Taşucu Limanı İşletmesi İdarece tesis edilen kararla Sümer Holding’e devredilerek “Sümer Holding A.Ş. Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi” olarak adlandırılmıştır. 2009/64 sayılı ÖYK Kararı ile Sümer Holding Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi’ndeki tüm faaliyetler durdurulmuş ve işletme kapatılmıştır.

Liman ve Liman Geri Sahasındaki Taşınmaz, 24.06.2009 tarih ve 27268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile “Turizm Tesis Alanı” fonksiyonu tanımlayan imar planı ile turizm alanı olarak değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 28.12.2016 tarihli 2016/111 sayılı kararı ile alana yönelik 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmıştır. Onay ile beraber alan Liman Alanı, Lojistik Tesis Alanı ve Sanayi Tesis Alanı fonksiyonlarına sahip olmuştur. LİMAN ve Liman Geri Sahasında bulunan taşınmaz, Sümer Holding A.Ş. Taşucu Kağıt Sanayi İşletmesi adıyla 23.01.2017 tarihinde TDİ’ye devredilmiş ve özelleştirme çalışmaları yeniden başlatılmıştır.